เกี่ยวกับร้าน

ร้านเต้ยติ่มซำ ตั้งชื่อตามเจ้าของคือ คุณเต้ย (ศุภกิจ สมวงค์) โดยคุณเต้ย เป็นคนพื้นเพอยู่ใน ภาคเหนือ แต่มีญาติแต่งงานกับ ชาว จ.สงขลา จึงได้มีโอกาสไปพำนักอยู่ที่นั่น ซึ่งขณะนั้น ติ่มซำ เป็นอาหารที่คนไทยเชื้อสายจีนในภาคใต้ นิยมรับประทานกันมาก คุณเต้ย จีงมีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ การทำติ่มซำสูตรต้นตำรับ ที่สืบทอดกันมาจากพี่น้องชาวจีน อ.หาดใหญ่ แล้วนำมาเปิดที่บ้าน ใน จ.เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2540

สมัยนั้น อาหารประเภทติ่มซำ ยังไม่เป็นที่รู้จัก ในละแวกนี้ คุณเต้ยได้พัฒนา ปรับปรุง จนมาเป็นติ่มซำ รสชาติที่อร่อยถูกปาก และเลื่องชื่อ ประจำถนนกำแพงดิน โดยยึดหลัก ความสดใหม่ สะอาด และราคาไม่แพง

ปัจจุบัน ร้านเต้ยติ่มซำ มีรายการอาหารให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 40 ชนิด เปิดบริการ ตั้งแต่ 09.00-22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ